Exparang och Svenskar i Världen i samarbete för att hjälpa svenska expats med karriärplanering

Exparang
2 min readMay 17, 2019

--

Det svenska HR-techbolaget exparang och Svenskar i Världen lanserar idag ett nytt samarbete för att förbättra näringslivets förmåga att tillvarata utlandssvenskars kompetens och erfarenheter.

Stockholm 17 maj 2019 — Idag lanserar exparang och Svenskar i Världen, ett samarbete som ska hjälpa utlandssvenskar att ta del av karriärmöjligheter i Sverige.

”Exparang har byggt ett verktyg som förenklar och underlättar för ledande befattningshavare som önskar ta utmanande eller okonventionella karriärsteg. Att kunna hjälpa expats att dra nytta av sin utlandserfarenhet inför en flytt mellan marknader är en viktig del i vårt arbete med att skapa förutsättningar för smidig karriärplanering. Vi är därför mycket glada att kunna presentera detta samarbete med Svenskar i Världen”, säger Carl Schander, VD för exparang.

Svenskar i Världen och exparang delar en övertygelse om att Sverige och svenska företag kan stärka sin konkurrenskraft genom att bättre ta tillvara utlandssvenskars kompetens och erfarenheter.

”Vårt samarbete med exparang grundar sig i ett gemensamt engagemang för att hjälpa utlandssvenskar att dra nytta av sin internationella erfarenhet i samband med att de söker sig vidare i karriären inför en hemflytt”, säger Cecilia Borglin, generalsekreterare för Svenskar i Världen.

Exparang riktar sig till nyckelpersoner i näringslivet som söker konkret hjälp med att förverkliga sin potential, oavsett om man aktivt söker ett nytt jobb eller passivt vill ha exponering mot långsiktiga karriärambitioner. Att proaktivt matcha internationella karriärer och rekryteringsbehov är en del av exparangs kärnverksamhet.

”Internationell erfarenhet i alla former kommer att värdesättas ännu mer i framtiden och det är särskilt viktigt att Sverige, som ett högteknologiskt men relativt litet land i en allt mer globaliserad värld, knyter till sig och använder dessa erfarenheter”, säger Carl Schander, VD för exparang.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl Schander, VD exparang — carl@exparang.com +46 (0)70 663 93 39

Cecilia Borglin, Generalsekreterare Svenskar i Världen — cecilia@sviv.se +46 (0)70 270 34 80

Om exparang

Exparang är ett svenskt HR-techbolag som utvecklat en nytänkande digital matchningsplattform som anonymt och fördomsfritt automatiskt matchar kandidater med nyckelpositioner. Ledande befattningshavare använder exparang för att diskret få tillgång till skräddarsydda karriärmöjligheter i form av anställningar, konsult- eller styrelseuppdrag. Rekryteringsfirmor och arbetsgivare använder exparang för att snabbt och effektivt hitta och engagera rätt kandidater till sina uppdrag. För mer information besök exparang.com

Om Svenskar i Världen

Svenskar i Världen är en ideell och oberoende organisation som verkar för utlandssvenskarnas bästa. Organisationen är utlandssvenskarnas röst i Sverige genom att synliggöra utlandssvenskars utmaningar, bedriva påverkansarbete och vara remissinstans. Därutöver ger de medlemmar information och stöd via partners. För mer information besök sviv.se

--

--

Exparang

Leading platform matching career aspirations with global opportunities. Enabling proactive career management and unbiased candidate sourcing for key positions.